Cartref

Anela Offer-Astro i symleiddio'r holl broses arsyllu, o cynllunio arsylwadau gyda offer gweladwyedd, i gwneud cais am lyniau yn defnyddio ein ffurflen ciw LCO wedi'i symleiddio, i dadansoddiad ffotometrig o'r lluniau a gafwyd

Anela Cipwyr Comedau i ddefnyddio'r ffactor 'wow' o'r gofod, yn enwedig comedau, i ysbrydoli ac i addysgu plant sgiliau allweddol ar draws y cwricwlwm. Cysylltwyd ysgolion gyda seryddwyr proffesiynnol ac amatur ac hefyd rhoi mynediad i rwydwaith byd-eang o telesgopau robotig - rwydwaith LCO. Ar hyn o bryd, mae'r prosiect yn cael ei redeg yn Gymraeg a Saesneg, ond gobeithiwn ychwanegu mwy o ieithoedd yn y dyfodol!

Os oes ganddoch unrhyw cwestiynau, eisiau bod yn ran o'r brosiect, neu i adrodd unrhyw broblem a'r wefan, ebostiwch Cai Stoddard-Jones i cai@cometchasers.org